Underhåll av undercentralen påverkar fjärrvärmen den 4 december | Dentes Fastighets AB

Underhåll av undercentralen påverkar fjärrvärmen den 4 december

Fredagen den 4 december kommer Fortum att utföra underhåll av vår undercentral. Under de ca 30 minuterna som arbetet pågår kommer fjärrvärmen vara avstängd. Vi ber er ha överseende med detta.


Post a Comment

  • Om oss

    Vi som fastighetsägare har en ambition att erbjuda trygg och rationell fastighetsförvaltning, individuell hyresgästanpassning samt effektiv och snabb fastighetsskötsel.

    Genom långsiktigt agerande och personlig service vill vi uppnå vårt mål att få nöjda hyresgäster och en stabil beläggning i våra fastigheter.

    En del av Dentes Scandinavian.

    ebide.se hagsatratandlakarna.se