Underhåll av undercentralen påverkar fjärrvärmen den 4 december |

Underhåll av undercentralen påverkar fjärrvärmen den 4 december

Fredagen den 4 december kommer Fortum att utföra underhåll av vår undercentral. Under de ca 30 minuterna som arbetet pågår kommer fjärrvärmen vara avstängd. Vi ber er ha överseende med detta.


Post a Comment