Underhåll av fastighetens element | Dentes Fastighets AB

Underhåll av fastighetens element

Uppdatering: nytt datum -> 27 oktober!

Den 31 27 oktober kommer vi genomföra byte av samtliga elements ventiler. Arbetet börjar klockan 8:00 och pågår under dagen. Detta medför att varmvattnet för värmen kommer slås av under arbetets gång. Det kan med andra ord bli aningen kallt i allas lokaler så varma kläder rekommenderas.

Arbetet utförs för att rusta upp värmesystemet och förebygga framtida problem. Vår förhoppning är att det kommer ske snabbt och smidigt.

Det är viktigt att vi kommer åt alla utrymmen där elementen finns för att det ska gå så smidigt som möjligt. Ett mail kommer att skickas ut till samtliga berörda.


Post a Comment

  • Om oss

    Vi som fastighetsägare har en ambition att erbjuda trygg och rationell fastighetsförvaltning, individuell hyresgästanpassning samt effektiv och snabb fastighetsskötsel.

    Genom långsiktigt agerande och personlig service vill vi uppnå vårt mål att få nöjda hyresgäster och en stabil beläggning i våra fastigheter.

    En del av Dentes Scandinavian.

    ebide.se hagsatratandlakarna.se