Byte av mailadress | Dentes Fastighets AB

Byte av mailadress

För att ligga mer i linje med vår hemsida har vi ändrat vår mailadress från info snabel-a dentes punkt se till info snabel-a dentesfastighets punkt com. Önskar ni komma i kontakt med oss använd den senare mailen!


Post a Comment

  • Om oss

    Vi som fastighetsägare har en ambition att erbjuda trygg och rationell fastighetsförvaltning, individuell hyresgästanpassning samt effektiv och snabb fastighetsskötsel.

    Genom långsiktigt agerande och personlig service vill vi uppnå vårt mål att få nöjda hyresgäster och en stabil beläggning i våra fastigheter.

    En del av Dentes Scandinavian.

    ebide.se hagsatratandlakarna.se